Vi har normalt to samlinger for våre valpekjøpere pr. år

 

De siste årene har vi hatt samling i forbindelse med Björnrundan som arrangeres av den svenske malamuteklubben i månedsskiftet september/oktober.

Björnrundan arrangeres i området rundt vår hytte i Sverige og selve runden er på ca. 30 km, noe vi bruker hele dagen på med flere lange stopp underveis.

 

Vi har også normalt en samling i uke 7 som ender i at mange av oss deltar på Nornäsdraget helgen i slutten av uke 7.

Til  og med 2012, het dette løpet SHAM draget, men navnet ble endret til Nornäsdraget i 2013.

 

I tillegg har vi en rekke valpekjøpere i Oslo/Akershus området som normalt samles for fellesturer hver andre torsdag gjennom sommerhalvåret,

og noen ganger vinterstid også. Her er vi med så sant vi har anledning. Og om vi ikke har anledning til å være med, så er det alltid mange av våre valpekjøpere som samles.

 

Bilder og informasjon om våre samlinger kan du finne under nyheter for det angjeldende år.

 

Overnattingstur 15. - 16. mai 2010

 

Referat fra valpekjøpertreff 31.7. - 2.8.2009

 

Invitasjon til valpekjøpertreff juli/august 2009