Vi planlegger shiba kull til våren

  

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål eller ønsker å hilse på shibaene våre.